Puštanje u rad robotske ćelije za obuku učenika

Zahvaljujući preduzeću Matis d.o.o. učenici Tehničke škole u Ivanjici će imati priliku da se bliže upoznaju sa robotskim i CNC sistemima. U saradnji sa preduzećem Xilia d.o.o. puštena je u rad edukativna robotizovana ćelija FANUC, a tom prilikom je organizovana i svečanost kojoj su prisustvovali kako učenici tako i profesori. S obzirom na to da robotizacija predstavlja budućnost, ovakav događaj je očekivano izazvao veliko interesovanje kod učenika.