ALATI ZA PLOČASTE MATERIJALE

Primena novih pločastih materijala odmah zahteva i razvoj novih alata. Stalna borba sa sve oštrijim režimima obrade i težnjom za što dužim vekom rezne ivice podrazumeva i primenu novih materijala i metoda za izradu alata.