Koncept fleksibilnih tehnoloških ćelija je odavno prisutan u drugim industrijama. Zahvaljujući iskustvu i saznanjima iz metalskog sektora, XILIA d.o.o. sa svojim dobavljačima razvija i integriše različite sisteme za manipulaciju radnim komadima i alatima u proizvodnji prozora, vrata i nameštaja. Iskustvo i kvalitet preporučuju FANUC robote na našem tržištu kao jedinog proizvođača robota koji trenutno zadovoljava potrebe krajnjih korisnika u smislu kvaliteta, a naročito podrške. Iz tog razloga smo odabrali FANUC robote za integraciju u naše sisteme.

Nova era primene robota dolazi primenom tzv. kolaborativnih robota koji nisu u kavezu, odvojeni ogradom, već rade zajedno sa čovekom….

www.fanuc.com

U prilogu možete pogledati kako izgleda razvoj potpuno automatizovane fleksibilne tehnološke ćelije za obradu elemenata pločastog nameštaja: