TIPLERICE

 

Viševretene bušilice ili popularno, tiplerice su podeljene u dve linije. Serija Alfa za pojedinačnu ili maloserijsku proizvodnju i liniju SIGMA za srednje do visokoserijske proizvodnje. Seriju Alfa odlikuju jednostavna upotreba, izuzetna preciznost i fleksibilnost.

Serija SIGMA je u svim segmentima komponibilna od pojedinačne mašine do kompletne linije sa automatskim utovarom/istovarom. Brz prelazak sa jedne na drugu serijsku proizvodnju je omogućen kod SIGMA CN modela. Omogućavaju brzine izrade komada za 3-6 sekundi