CNC fleksibilna tehnološka ćelija – FLOW

Nova serija fleksibilnih tehnoloških autonomnih ćelija za bušenje, glodanje i obrade testerom.