ALATI ZA PROZORE

Zahvaljujući porastu svesti o zaštiti životne okoline u razvijenim zemljama, proizvodnja prozora od drveta doživljava renesansu. Međutim, savremene konstrukcije i pristup proizvodnji podrazumevaju upotrebu specijalnih alata u cilju eliminacije brušenja nakon obrade glodanjem. Posebne metode smanjenja radijalne komponente sile smanjuju efekat zatvaranja pore i poboljšavaju vezivanje zaštitnih premaza za površinu drveta.