CNC obradni centri

CNC obradni centri tipa Vitap POINT u našoj ponudi su inteligentne i adaptivne mašine za fleksibilnu i serijsku proizvodnju.

Materijali koji se obrađuju.

Obrađuju se materijali na bazi drveta. : iverica, univer, medijapan (MDF), HDF, Corian® , Compact, HPL, CPL, CLPL, sendvič paneli, zvučni paneli itd.

Visok kapacitet u klasi.

U serijskoj proizvodnji  se koriste za osnovnu proizvodnju, otklanjanje uskih grla, uparivanje nedostajućih elemenata iz masovne produkcije i slično. Pouzdane komponente omogućavaju i prozvodnju u tri smene svih 7 dana u nedelji. CNC obradni centri serije POINT, zahvaljujući jedinstvenom sistemu za pozicioniranje radnih komada i brzini obrade mogu da urade i preko 1000 jedinica u smeni.

Prilagodljivost.

Prilagodljivost i patentirana rešenja su osnova nove koncepcije CNC obradnih centara tipa POINT. Ovo naročito dolazi do izražaja u maloserijskoj i pojedinačnoj proizvodnji gde mašine POINT daju svoj maksimalni doprinos. Pripremno i završno vreme je izuzetno kratko jer se svaki element ulaže u mašinu na isti način, bez potrebe za raspoređivanjem hvataljki ili vakuum stezaljki.

Jednostavno rukovanje.

Zbog jednostavne upotrebe, za rad na ovim mašinama nije potrebna visoka kvalifikacija ili komplikovana obuka. Našim klijentima dajemo i podršku u izradi programa za upotrebu. TPA Albatros je korisnički software na ovim mašinama i on podrazumeva lako povezivanje sa različitim CAD/CAM sistemima uključujući i veoma raširen kod nas Corpus 3D.

Preciznost.

Obradni centri serije POINT su ekstremno precizni zbog jedinstvenog i patentiranog načina pozicioniranja i  stezanja komada. Laserski sistem omogućava kontrolu svakog pojedinačnog komada.

Bar Nesting System® .

Jedinstven i inovativan pristup maloseriskoj i pojedinačnoj proizvodnji razvijen i patentiran od strane proizvođača (www.vitap.it). Za razliku od klasičnog nesting sistema, ovaj sistem omogućava obradu komada i sa 4 bočne strane t.j. bušenje i glodanje. Na istoj mašini se radi optimizacija i sečenje komada, četvorostrano formatizovanje dijamantskim glodalom, bušenje i glodanje uključujući i bočne strane.

Ekonomičnost i mali prostor za upotrebu.

Zahvaljujući primeni motroničkih komponenata iz visoko serijske proizvodnje, CNC obradni centri tipa POINT su mašine prihvatljive cene i ekonomične u eksploataciji. U klasi obradnih centara za obradu drveta, spadaju u mašine sa najnižim troškovima po radnom satu. S obzirom na kompaktnu konstrukciju u zavisnosti od verzije mašine, neophodna radna površina za mašinu je ispod 5m2.

Patenti i inovacije.

DDT®(Duble Dinamic Transport® ) Bar Nesting System® i Belt Free Panel Movement® neki su od novih patentiranih rešnja ugrađnih u ove alatke.

Akustični paneli.

Sve veća primena open space radnih prostora nameće upotrebu panela za upijanje zvuka. Na platformi CNC obradnih centara POINT su razvijena i rešenja sa automatskim utovarom i istovarom, kao i rešenja za proizvodnju aku panela (akustične ploče). Moguće je izbušiti čak 55 rupa za 4 sekunde prečnika 1-25mm.

www.vitap.it